Z Mazowieckiej Szkoły w Wielki Świat

Projekt „Z Mazowieckiej Szkoły w Wielki Świat” ma na celu rozwinięcie kompetencji kluczowych 6 szkół podstawowych z Gminy Czosnów: z Kazunia Polskiego, Kazunia Nowego, Kaliszek, Małocic, Łomny i Sowiej Woli.  Będziemy rozwijać Kompetencje matematyczno-przyrodnicze, społeczno-obywatelskie, umiejętność uczenia się oraz postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy. Ważnym elementem projektu jest wsparcie rozwoju profesjonalnych kompetencji nauczycieli potrzebnych do takiej pracy z uczniami. Projekt realizują Federacja Inicjatyw Oświatowych (lider) i Fundacja Civis Polonus (Partner). Projekt jest dofinansowany z Programu RPO WM 10.1.2. 

Kursy wykorzystywane w ramach projektu: