Mazowieckie Małe Przedszkola

Projekt trwał od marca 2007 r. do marca 2008 r., jego adresatem były gminy, stowarzyszenia i osoby prywatne, zainteresowane pracą w wiejskich przedszkolach. Efektem projektu "Mazowieckie Małe Przedszkola" jest utworzenie w województwie mazowieckim i północno-wschodniej części województwa świętokrzyskiego 30 wiejskich ośrodków edukacji przedszkolnej, działających co najmniej 15 godzin w tygodniu przez cały rok. Dowiedz się więcej o projekcie MMP ze strony FIO...

Kursy wykorzystywane w ramach projektu:

MMP jako centrum aktywności środowiska lokalnego

Cele kursu:
 1. Doskonalenie umiejętności nawiązywania i prowadzenia współpracy ze środowiskiem lokalnym przez MMP
 2. Uświadomienie znaczenia środowiska lokalnego dla funkcjonowania MMP
 3. Uświadomienie znaczenia MMP dla środowiska lokalnego
Czas trwania: 15.01.08 – 15.02.08
Prowadzący: Ewa Lubczyńska

Współpraca z rodzicami w MMP

Cele kursu:
 1. Ukazanie nauczycielom MMP konieczności nawiązania harmonijnej współpracy z rodzicami dzieci.
 2. Przezwyciężanie stereotypów we współpracy z rodzicami, promowanie modelu partnerstwa.
 3. Rozumienie wartości współpracy i współdziałania z rodzicami w procesie wychowawczym i dydaktycznym przedszkola.
 4. Przedstawienie różnorodnych form i metod współpracy z rodzicami odpowiednich do wykorzystania w MMP.
Czas trwania: 15.01.08 – 15.02.08
Prowadzący: Ewa Lubczyńska

Wspieranie rozwoju małego dziecka

Cele kursu:
 1. Aktualizowanie wiedzy na temat rozwojowych potrzeb dzieci przedszkolnych
 2. Doskonalenie umiejętności stosowania w praktyce poznanych prawidłowości w rozwoju małego dziecka
 3. Dzielenie się doświadczeniami i umiejętnościami z innymi uczestnikami kursu w zakresie rozwoju małego dziecka
Prowadzący: Ewa Lubczyńska

Metodyka pracy w grupie mieszanej wiekowo (heterogenicznej wiekowo)

Cele kursu:
 1. Aktualizowanie wiedzy na temat rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym – specyfiki rozwoju, funkcjonowania w grupie, potrzeb rozwojowych;
 2. Doskonalenie umiejętności stosowania w praktyce poznanych zasad metodyki pracy z grupą mieszaną wiekowo;
 3. Dzielenie się doświadczeniami i umiejętnościami z innymi uczestnikami kursu w zakresie metodyki pracy z grupą różnowiekową.
Prowadzący: Ewa Lubczyńska