Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola

Głównym celem projektu Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola jest zwiększenie szans edukacyjnych dzieci wiejskich poprzez upowszechnianie edukacji przedszkolnej.

Projekt „Nasze Mazowieckie Małe Przedszkola” jest kontynuacją programu „Mazowieckie Małe Przedszkola” realizowanego w latach 2007 - 2008. Autorem i liderem projektu jest Stowarzyszenie Rodziców „TU”.

Ideą projektu jest tworzenie przedszkoli na terenach wiejskich województwa mazowieckiego, zwłaszcza tam gdzie nie ma żadnych tego typu placówek. Internet odgrywa szczególną rolę w wielu proponowanych w nim działaniach.

Komputer i dostęp do Internetu mogą być ogromną pomocą w pracy wiejskich nauczycieli. Propozycja szkoleń e-learningowych oraz wykorzystywanie witryny edukacyjnej mogą być również doskonałym narzędziem, dzięki któremu nauczyciel otrzyma wsparcie merytoryczne w programie.

Inne korzyści wynikające z zastosowania e-learningowych form pracy, to m.in.:

  • dostęp do literatury fachowej, materiałów edukacyjnych i specjalistów – czaty ze specjalistami w ustalonych wcześniej terminach,
  • łatwiejszy, stały dostęp do doskonalenia zawodowego – kursy e-learningowe dostępne dla uczestników projektu,
  • indywidualizacja procesu uczenia się - skrócenie czasu nauki, indywidualne tempo uczenia się, w dobranym przez uczestnika czasie,
  • wzajemne wsparcie nauczycielek uczestniczących w projekcie - forum dyskusyjne umożliwiające wymianę doświadczeń z koleżankami z innych przedszkoli,
  • dostęp do aktualnych informacji dotyczących realizacji projektu.

Równolegle do witryny edukacyjnej funkcjonują strony www.tu.edu.pl (informacje o projekcie i jego realizacji) oraz www.mmp.fio.org.pl (materiały metodyczne, linki do użytecznych w edukacji przedszkolnej stron). Strona FIO skierowana jest przede wszystkim do nauczycielek i nauczycieli przedszkoli i jest szeroko dostępna.

Kursy wykorzystywane w ramach projektu:

Wspieranie rozwoju małego dziecka

Cele kursu:
  1. Aktualizowanie wiedzy na temat rozwojowych potrzeb dzieci przedszkolnych
  2. Doskonalenie umiejętności stosowania w praktyce poznanych prawidłowości w rozwoju małego dziecka
Prowadzący: Ewa Lubczyńska

Wychowanie przedszkolne w grupach mieszanych wiekowo

Cele kursu:
  1. Aktualizowanie wiedzy na temat rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym – specyfiki rozwoju, funkcjonowania w grupie, potrzeb rozwojowych;
  2. Doskonalenie umiejętności stosowania w praktyce poznanych zasad metodyki pracy z grupą mieszaną wiekowo;
  3. Dzielenie się doświadczeniami i umiejętnościami z innymi uczestnikami kursu w zakresie metodyki pracy z grupą różnowiekową.
Prowadzący: Ewa Lubczyńska