Wolontariat Rozwija Wieś

Wolontariat rozwija wieś to projekt wolontariatu długoterminowego realizowany przez Federację Inicjatyw Oświatowych wspólnie z partnerem Fundacją Wspierania Aktywności Lokalnej „FALA” z Wrocławia do 1 czerwca 2012 do 30.09.2013 r.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2012 pt. w ramach tzw. komponentu wolontariatu długoterminowego. Projekt uzyskał patronat portalu NGO.pl

Kursy wykorzystywane w ramach projektu: